Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

 

 

Człowiek święty jest jak czysta szyba, przez niego można zobaczyć całe piękno stworzenia. Święty, to ten, który potrafi ufać... Święty, to ten, który nie boi się wierzyć... Święty, to ten, który pokłada nadzieję w Panu... Święty, to ten, który w swojej normalności, jest aż nienormalny. Święty próbuje żyć z uśmiechem na codzień. Próbuje Kochać, a nie tylko "kochać". Próbuje poznawać, a nie pozostawać biernym na świat. Próbuje przebaczać, a nie obrażać się na "amen". Próbuje się nie załamywać, bo wie, że z Panem wszystko jest do zniesienia. Święty miewa też gorsze dni, miewa wory pod oczami, miewa pokusy, miewa lęki... A jednak! A jednak daje świadectwo...bo wie że...

Błogosławiony Antoni Leszczewicz

Śladami Świętych

„Nie płaczcie... Pan Bóg żąda od nas ofiary, ofiary naszego życia. Musimy to życie złożyć u Jego stóp. Jedna krótka chwila i życie wieczne nas czeka. A ja was zapewniam wobec Boga, który tu z wami jest w kościele, zapewniam was w Jego imieniu, że jeśli przyjmiecie Jego wolę, otrzymacie niebo (...). Do widzenia w niebie!”  Bł. Ojciec Hilary Januszewski

Ojciec Hilary pokazuje nam dzisiaj, jak być wyznawcą Chrystusa wśród wyzwań współczesności. Staje się patronem także tych, którzy walczą o zagrożone życie, którzy bronią człowieka - tego najsłabszego, zagrożonego w swoim istnieniu.  


Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa

Karmelici widzą Maryję jako doskonały przykład naśladowania Chrystusa. Ona wiedziała jak owocnie słuchać Boga, jak kontemplować Jego przesłania, w jaki sposób być dla nas przykładem zbliżania się do Jezusa. Ona jest doskonałym obrazem ucznia Chrystusa, ponieważ żyła pełnią Jego nauki...  


Eliasz - życie w obecności Boga

Prorok Eliasz często rozmawiał z Bogiem. Jak doskonale znał on Boga! Wiedział, że nie jest w wichurze, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu. Dopiero kiedy powiał łagodny wiatr, wiedział że to Bóg przechodzi. Miał on ciągle świadomość, że żyje w obliczu Boga żywego.  


Błogosławiony Jerzy Kaszyra

„Powołanie jego jest pewne. Zgromadzeniu jest oddany. Pobożność jego jest głęboka i szczera. Ogromnie pracowity, nie traci czasu. Jest spokojny, zrównoważony, towarzyski, poważny i pokorny. Wszyscy go lubią, choć trochę żartują z jego powolności”  


Błogosławiony Jerzy Matulewicz

Hasłem moim niech będzie: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym. Chwała Boża i zbawienie dusz! Czyż może być jakiś inny cel wyższy i szlachetniejszy ponad ten?   


Błogosławiony Stanisław Papczyński

Ja, Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński (...) ofiarowuję i poświęcam Bogu (...) oraz Bogarodzicy zawsze Dziewicy bez zmazy poczętej serce moje, duszę moją (...) ciało moje, sobie samemu nic nie zostawiając, tak abym odtąd był w zupełności tegoż Wszechmogącego oraz Najświętszej Maryi Panny sługą - niewolnikiem.  


Święta Magdalena Zofia Barat

Modlitwa była duszą jej życia i ożywiała jej przeogromną pracę na rzecz młodzieży. Wychowanie dzieci i młodzieży, według niej, znaczyło przede wszystkim pokochanie ich, wczuwanie się w ich problemy...  


Św. Jan Boży

„W rzeczywistości bowiem zmierzamy do jednego i tego samego celu, chociaż każdy postępuje drogą, którą Bóg mu wyznaczył”. Ale właśnie ten człowiek, ciężko doświadczony cierpieniem, zdolny był do heroicznej miłości. Z żebraka Granady stał się największym dobroczyńcą tego miasta...  


o. Ignacy Posadzy

Był bardzo serdeczny, pogodny i pełen kapłańskiej godności. Z jego twarzy biła wielka wiara i niezachwiana ufność do Chrystusa i Jego Matki. Siebie i swoje potrzeby odsuwał na dalszy plan, ciągle myśląc o tych, których powierzył mu Chrystus.  


Św. Kamil

Oddając się bezgranicznie chorym i cierpiącym odnajduje w ich przepełnionych bólem twarzach oblicze samego Chrystusa. Chce im służyć i dla nich tylko żyć. Tak rodzi się idea powołania do życia towarzystwa ludzi gotowych w imię miłości Boga nieść pomoc cierpiącym i konającym.  


Apostoł nowych czasów

Modlitwa jest tym boskim środkiem, poprzez który rozmawiamy z Bogiem, uprzedzając w pewien sposób nasze zajęcie, które będziemy mieli w Niebie. Jest tym boskim środkiem, który czyni słabych mocnymi; jest tym wielkim pocieszeniem, które Bóg dał ludziom; jest tym wielkim bogactwem, przeciwko któremu diabeł najwięcej kusi. Modlitwa jest wielkim poleceniem Jezusa Mistrza.  


Św. Urszula

Tylko ten, kto jest z Nim głęboko zjednoczony - połączony z Nim jak szczep winny - otrzymuje życiodajny pokarm Jego łaski. Tylko ten, kto żyje w łączności z Bogiem, rodzi obfite owoce sprawiedliwości i świętości...  


Człowiek wiary

Miał niewiele, poza bagażem życia i wiarą w siebie, która wypływała z ufności Bogu. Rzucił się w wir obowiązków wobec ubogich dzieci z myślą: co i dla kogo, a nie za co...  


Karolina

Bł. Karolina Kózkówna
Czystość była dla niej wartością ponad inne. Oddać ją komukolwiek - to się nie mieściło w jej głowie. Umiłowanie czystości czerpała z Eucharystii.  


Nic bez Ciebie

"Nic bez Ciebie - nic bez nas". Maryjo, Ty troszczysz się o nas, a my staramy się do Ciebie upodobnić, dążąc na co dzień do doskonałości i świętości, przynosząc nasze codzienne trudy do Twego "skarbca łask"...  

  strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy