Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
Apostoł nowych czasów

 Śladami Świętych


 Jakub Alberione urodził się 4 kwietnia 1884 roku w San Lorenzo di Fossano na północy Włoch. Wychował się w rodzinie niezwykle pracowitej i głęboko chrześcijańskiej. W wieku 16 lat wstąpił do seminarium duchownego w Albie. 31 grudnia 1900 roku w nocy, która rozdzielała dwa wieki, trwał przez cztery godziny na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, uroczyście wystawionym w katedrze w Albie. Doznał wtedy mocy szczególnego światła, które wychodziło z Hostii. Mocniej doświadczył słów Jezusa: Przyjdźcie do mnie wszyscy. Zrozumiał wówczas, że od Jezusa Hostii płynie wszystko, że u Niego obecnego w tabernakulum jest wszelkie światło i pomoc. Od tej pory czuł się głęboko zobowiązany do służby Kościołowi i ludziom nowego wieku. Ale wówczas nie rozumiał jeszcze, jaka będzie jego misja. Później napisał swoim duchowym synom i córkom: Zrodziliście się z Hostii, z Tabernakulum.

29 czerwca 1907 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pan wybrał go i poprowadził drogą powołania, aby za pomocą najnowocześniejszych i najszybszych środków społecznego przekazu głosił Ewangelię wszystkim narodom, tak jak czynił to święty Paweł Apostoł. O tym sposobie głoszenia pisał tak: Apostolstwo wydawnictw jest najbardziej apostolskim dziełem, które można wykonywać i które najlepiej odpowiada na pilne potrzeby naszych czasów. W posłuszeństwie Bogu i Kościołowi 20 sierpnia 1914 roku w Albie dał początek Rodzinie Świętego Pawła. Najpierw powołał do życia zgromadzenie zakonne Towarzystwo Świętego Pawła. Z czasem zakłada również cztery nowe zgromadzenia żeńskie: Córki Świętego Pawła, Uczennice Boskiego Mistrza, Siostry Jezusa Dobrego Pasterza (Pasterzanki), Instytut Królowej Apostołów (Apostolinki). Prócz tego powstają także instytuty świeckie, przyłączone do Rodziny Świętego Pawła: Instytut Jezusa Kapłana (dla duchowieństwa diecezjalnego), Instytut Świętego Gabriela Archanioła (dla mężczyzn), Instytut Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (dla kobiet), Instytut Świętej Rodziny (dla małżonków), a także Unia Współpracowników Paulińskich. Wszystkie instytuty zakonne i świeckie jednoczy ten sam ideał świętości i apostolstwa: aby Jezus Mistrz Droga, Prawda, Życie, dotarł do dusz i świata. Celem całej Rodziny Świętego Pawła jest ewangelizacja poprzez współczesne środki przekazu, kult Eucharystii, troska o liturgię, ożywianie życia duszpasterskiego w parafiach, modlitwa i inicjatywy na rzecz powołań.

Sekretem przebogatej działalności księdza Alberione było życie wewnętrzne, całkowicie uległe woli Bożej. Swoim życiem w pełni urzeczywistnił słowa świętego Pawła Apostoła, który pisał: Dla mnie żyć to Chrystus. Apostoł narodów stał się dla Jakuba Alberione wzorem cnót. Tak mówił o kulcie tego świętego: Pobożność do świętego Pawła jest pobożnością dla dusz wielkich-to znaczy dla takich, które pojmują jego naukę, apostolat, jego wielkie serce dla dusz i dla świata. Śmiało można powiedzieć, że Jakub Alberione był prawdziwym człowiekiem modlitwy, na którą przeznaczał kilka godzin dziennie. Do swych duchowych synów i córek pisał tak: Modlitwa jest tym boskim środkiem, poprzez który rozmawiamy z Bogiem, uprzedzając w pewien sposób nasze zajęcie, które będziemy mieli w Niebie. Jest tym boskim środkiem, który czyni słabych mocnymi; jest tym wielkim pocieszeniem, które Bóg dał ludziom; jest tym wielkim bogactwem, przeciwko któremu diabeł najwięcej kusi. Modlitwa jest wielkim poleceniem Jezusa Mistrza.

Jakub Alberione przeżył na ziemi 87 lat. Jego ostatnie słowa są testamentem duchowym i zaproszeniem do nadziei: Umieram… Modlę się za wszystkich. Raj! Posusznie wykonał dzieło, które Ojciec niebieski mu powierzył. 26 listopada 1971 roku, pokrzepiony wizytą papieża Pawła VI, opuścił ziemię, aby zamieszkać w Domu Ojca. Papież tak mówił o księdzu Alberione: Oto on: pokorny, cichy, niestrudzony, pogrążony w swoich myślach dążących od modlitwy do czynu, zawsze uważny na znaki czasu. Nasz ksiądz Alberione dał Kościołowi nowe środki wyrazu, nowe sposoby wykorzystania sił i możliwości apostolskich. Pozwól, abym jako papież, w imieniu całego Kościoła, wyraził Ci swoją wdzięczność.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Jakuba Alberione

Wszechmogący Boże,
Ty, w błogosławionym Jakubie Alberione, kapłanie,
dałeś nam przewodnika i orędownika
na drodze uświęcenia i działalności apostolskiej.
Przez jego wstawiennictwo
-i za przyczyną Maryi, Matki i Królowej Apostołów -
prosimy Cię spraw, aby do wszystkich ludzi
dotarło światło Ewangelii,
otwierając świat na obecność Jezusa Mistrza,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Panie, za wstawiennictwem bł. Jakuba Alberione
proszę udziel mi łaski...

Ojcze nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu...

Jezu Mistrzu, Drogo, Prawdo i Życie, zmiłuj się nad nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie


Pauliści SSP

PAULIŚCI -  Częstochowa 
 

Co o tym myślisz?

Masz pytania?
Chcesz porozmawiać?
Zobacz tu... 


 
 strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy