Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
MISJONARZE OBLACI

 Spotkanie z ...


 Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix (Prowansja). Papież Leon XII zatwierdził w 1826 roku Zgromadzenie pod nazwą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Założyciel zmarł 21 maja 1861 r. 19 października 1975 r. został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 3 grudnia 1995 r. kanonizowany przez Jana Pawła II. W rozmowie z ówczesnym Generałem o. Marcello Zago OMI, Ojciec święty powiedział, że postawił relikwie św. Eugeniusza na swoim biurku i uczynił go osobistym patronem nowej ewangelizacji.

Posługi

Charyzmat nadany Zgromadzeniu przez Ducha Świętego domaga się konkretnych przejawów
w posłudze sprawowanej przez Oblatów.

Realizacja charyzmatu dokonuje się poprzez:

◦Misje zagraniczne

- wielu oblatów polskich pracuje poza granicami kraju, głosząc Chrystusa ludom, które
o Nim jeszcze nie słyszały, albo w krajach, w których potrzeba głosić Dobrą Nowinę na
nowo. Wśród wielu pól misyjnych wymieńmy takie kraje jak: Kanada, Paragwaj, Francja,
Skandynawia, Kamerun, Madagaskar, Ukraina, Białoruś, Czechy, Turkmenistan, Pakistan,
Hong Kong (Chiny)...

◦Misje ludowe

- głoszenie Ewangelii w naszym kraju: misje, rekolekcje parafialne, szkolne, nauki dla
różnych stowarzyszeń, posługa w ośrodkach polonijnych w Kanadzie, Belgii, Francji...

◦Posługa w parafiach (spośród 21 naszych placówek w Polsce aż 17 to parafie)

Katechizacja dzieci i dorosłych, ukazywanie misyjnego charakteru Kościoła, różne
inicjatywy duszpasterskie, aby dotrzeć do tych, którzy są daleko od Kościoła...

◦Opieka duszpasterska nad sanktuariami: maryjne (Markowice, Kodeń i Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich)

◦Duszpasterstwo rodzin

◦Duszpasterstwo związków niesakramentalnych

◦Duszpasterstwo młodzieży, w tym założenie i prowadzenie wspólnoty Niniwa

◦Duszpasterstwo osób uzależnionych - Wspólnota Dobrego Pasterza

◦Kapelanie sióstr zakonnych

◦Kapelanie więzień i szpitali
◦Prokura Misyjna (pomagająca misjonarzom), Przyjaciele Misji, którzy wspierają dzieło misyjne naszego Zgromadzenia modlitwą i pomocą materialną, czasopismo o tematyce misyjnej Misyjne Drogi.

◦Działalność powołaniowa - prowadzenie rekolekcji dla młodzieży zainteresowanej życiem oblackim (Sekretariat Powołań),prowadzenie Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach na Kujawach...

◦Nowicjat (czas rocznego przygotowania do rozpoczęcia życia zakonnego - Święty Krzyż), Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze, w którym młodzi zakonnicy przygotowują się do pracy misyjnej w kraju i zagranicą - będąc w seminarium już starając się podejmować w miarę możliwości różnego rodzaju posługi)
Juniorat Braci (miejsce, w którym bracia zakonni przygotowują się do podjęcia posługi)

◦Działalność wydawnicza: wspomniane wyżej Misyjne Drogi, gazetki parafialne, Mozaika Obrzańska (kwartalnik wydawany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze), Kalendarz Misyjny.

◦Działalność ekumeniczna (Kodeńskie Dni Ekumeniczne, spotkania ekumeniczne na Świętym Krzyżu i w Obrze).

◦Obecność na wyższych uczelniach (KUL, UKSW, UAM)

 Stan liczebny

Na początku stycznia 2009 r. stan liczebny oblatów na świecie wynosił 4.244 członków. Statystyki obejmują kapłanów, braci i seminarzystów. Dane zostały ujęte w liczby dotyczące 37 oblatów z Administracji Generalnej a także z następujących regionów: Afryka i Madagaskar - prowincje tych regionów liczą 867 oblatów; w Ameryce Łacińskiej posługuje 472 oblatów; w Azji i Oceanii 706 oblatów; 957 oblatów głosi Ewangelię w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a 1205 w Europie.

W statystykach ujęto także oblatów, którzy pełnią posługę pasterska w różnych krajach misyjnych. Pośród nich znajduje się kardynał Francis George - metropolita Chicago, 10 arcybiskupów, 31 biskupów - wśród nich polski oblat biskup Eugeniusz Jureczko - ordynariusz diecezji Yokadouma w Kamerunie i 2 prefektów apostolskich.

Wszystkich kapłanów w zgromadzeniu jest 3095; braci po wieczystych ślubach zakonnych 308; braci na ślubach czasowych 27; 105 seminarzystów po wieczystych ślubach zakonnych oraz 593 seminarzystów na ślubach czasowych.

Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej liczy obecnie 486 zakonników - kapłanów, braci, seminarzystów oraz nowicjuszy. Trzeba jednak dodać, że wielu polskich oblatów posługuje na różnych kontynentach, a którzy oficjalnie przynależą do innej prowincji i regionów oblackich.

W Polsce jest 325 oblatów. We Francji i Krajach Beneluksu pracuje 42 oblatów, na Ukrainie 31 oblatów, na Białorusi 9 i w Turkmenistanie 2 oblatów. Do Polskie Prowincji należy także misja na Madagaskarze, gdzie pracuje 56 oblatów oraz Skandynawia, gdzie jest 23 oblatów. Średnia wieku to 45 lat.

Podane liczby są niewątpliwie ujęciem w statystyki grupy osób. Jednak trzeba dodać, iż jest to rzesza misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię ubogim w 67 krajach świata w duchu swego założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda.

Przy tej okazji prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Więcej na: www.powolania.oblaci.pl

 

Co o tym myślisz?

Masz pytania?
Chcesz porozmawiać?
Zobacz tu... 


 
 strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy