Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
Muzyka

 co w duszy gra


Szukasz tekstów piosenek ?
Znajdziesz je tutaj :-) ... wśród ponad 800 tytułów...

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

C

Chcę przestąpić Jego próg

  Chcę przestąpić Jego próg z dziękczynieniem w sercu swym 	D G D h
  I w przedsionki Pana wejść, chwaląc Go,	D G A7
  Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Bóg - 	D G D h
  Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą!	e A7 D
  Pan radością mą, Pan radością mą,	D G D h
  Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością moją jest.	G A D G A
  Pan radością mą, Pan radością mą,	D G D h
  Chcę śpiewać mu, bo Pan radością mą.	G e A D

Chcę tylko byś był

  Chcę tylko byś był, nic więcej.	C F C 
  Tylko byś był, nic więcej.		F C
  By Twoje skrzydła otuliły mnie.	F G F C

Chcę uwielbiać

  Chcę uwielbiać Twoje Imię,
  Razem z ludem Twym,
  Bo Ty sam jesteś Bogiem,
  I wychwala Cię Izraela hymn.
  Dziś uwielbiam Twoją dobroć,
  Twoją Świętą Moc,
  Chwała Twemu Imieniu,
  W niebie, na ziemi, w sercu mym.

Chcę wywyższać Imię Twe

  Chcę wywyższać Imię Twe,			G C D (C)
  chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
  Panie, dziś raduję się,
  bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
  Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie,	G C D C G
  na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,		G C D C G
  z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,	G C D h C
  chcę wywyższać Imię Twe.			D G

Chleb pielgrzymów


   Lud Twój Panie, Lud pielgrzymi		G D e
   Prosi, byś był Światłem,	C A D4-3
   Byś na drodze do Królestwa		G D7 e G7
   Wzmacniał serca Twoim Ciałem.	C A G D
   Zostań, zostań wśród nas, o Panie.	h E a C G D G (g)
  Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą	g c g
  I czynisz trudną drogę tak bezpieczną.	g F g
  Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,	g D7 Es
  Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.	C A7 D7
  Twoje wino niech jest napojem mocy,
  Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.
  Jeśli radość gaśnie w sercu od słabości,
  Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.
  Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
  Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
  Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
  Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.

Chociaż góry ustąpią


   Chociaż góry ustąpią, chociaż zadrżą pagórki,	(D) G D C a 
   To nasz Pan będzie zawsze kochał nas.	G D 
   On ucieczką dla tych, którzy wzywają Go,	(D) G D C a
   Będę śpiewał, jak dobry jest Bóg.	G D C G
  Pan mój mnie nie zostawi, 	C D G
  Pan mój bardzo kocha mnie,	C D G C
  Bardziej niż matka dziecko swe,	C D G
  Pan mój nie zapomni mnie.	G C a D
  Kiedy będę znużony,
  On mi skrzydło mocne da.
  I nie zaznam zmęczenia już,
  On mą siłą, On mój Pan.
  Kiedy drogę zagubię,
  Po imieniu wezwie Pan.
  Kiedy odejść od niego chcę,
  On za rękę wiedzie mnie.

Chodziłeś Panie

  Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek,	D A D
  Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.	G D A
  To wielkie serce dzieliłeś na ludzi,		D A D G
  Jak chleb powszedni dawałeś.		D e A
  I ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni,
  A one dają wciąż tak, jak dawały,
  Więc w swoje ręce weź mnie, o Panie,
  Jak dar, bo Twój jestem cały.

   Daję Ci serce swoje, Panie,		D fis G
   Daję Ci silne ręce moje		e A D A7
   Dodawaj sił im nieustannie
   By udźwignęły świat (ku Tobie)	/2x
  Chodziłeś, Panie, po ziemi jak człowiek,
  Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś.
  To wielkie serce dzieliłeś na ludzi,
  Jak chleb powszedni dawałeś.
  O Panie, naucz człowieka tej sztuki,
  By sercem patrzył, miłował i bronił.
  To Ty do świata wyciągasz ramiona
  I miłość podajesz na dłoniach.

Chrystus, Chrystus


   Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza;
   Umierając, zło zwyciężył, Pokój nam ogłasza;
   On do Ojca nas prowadzi, Miłośc czyni życia prawem.
   Chrystus naszym jest Pokojem, naszym Pojednaniem.
  On jest Słowem nad wiekami,
  Pierworodnym spośród stworzeń,
  Bóg przez Niego dał nam życie,
  I ukazał nam Swą chwałę.
  To On Głową jest Kościoła,
  I Początkiem wszystkich rzeczy.
  Zechciał Bóg, by cała pełnia
  W Jego Ciele zamieszkała.
  Pokój przyszedł On budować
  Miedzy ludzmi dobrej woli.
  Z Bogien znowu nas pojednał,
  Gdy na krzyżu oddał życie.
  On jednoczy we Wspólnocie,
  Przezwyciężył mur wrogości.
  Jak brat starszy nas prowadzi
  Do radości Swego Ojca.

Chrystus Pan, Boży Syn

  Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
  Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał.
  Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
  Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
  Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój.
  Tyśjedyny Odkupiciel, Tyś mój Król.
  Wywyższony bądź, Boży baranku.
  Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.

Chrystus Pan karmi nas


   Chrystus Pan karmi nas	(H7) e H7
   Swoim świętym Ciałem,	G a H7
   Chwalmy Go na wieki.	e C e
  Duchem całym wielbię Pana,	e a e
  Boga, Zbawcę Jedynego,	C D e
  Bo w Nim samym odnajduję
  Wszystką radość życia mego.
  Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
  Na swą sługę uniżony,
  By mnie odtąd wszyscy ludzie
  Mogli zwać Błogosławioną.
  Sprawił we mnie wielkie dzieła
  W swej dobroci niepojętej,
  On, Wszechmocny, On, Największy,
  On sam jeden zawsze święty.
  On, który przez pokolenia
  Pozostaje miłosierny,
  Wobec tego, kto Mu służy
  I chce zostać Jemu wierny.
  On, który swą moc objawia,
  Gdy wyniosłość serc uniża,
  Każdy zamiar może zburzyć,
  Który pychą Mu ubliża.
  W mocy Jego odjąć władzę
  A wydźwignąć pokornego,
  Wszystkich głodnych zaspokoić,
  Głodem wstrząsnać bogatego.
  On się ujął za swym ludem,
  Dziećmi wiary Abrahama,
  Pomny na Swe miłosierdzie,
  Obietnicy Swej nie złamał.

Chrystus Pan przyszedł na świat

  Chrystus Pan przyszedł na świat,	dgdA7d
  Aby zbawić wszystkich nas.
  Aby dać życie wieczne nam		dgA7dD
  I zamieszkać w każdym z nas.

   Za to, że tak mało kocham,		gCFA7
   Za to, że tak mało służę,
   Za to, że tak mało wierzę,	dgA7d
   Przepraszam Cię.
  On miłością nam kazał żyć
  I tak służyć uczył nas.
  Do Królestwa swego nas zaprasza,
  Życie wieczne daje nam.
  Pozwól mi stać się dzieckiem Twym,
  Pozwól mi iść drogą swą.
  Pozwól mi pokochać cały świat,
  Pomóż zwalczyć wszelkie zło.

Chrystusa Pana

  Chrystusa Pana spotkałem dziś,
  Jestem szczęśliwy, radosny i cieszę się.
  I życie nowe zaczynam wieść,
  Zyskałem spokój i nadzieję swą.

   I spojrzał na mnie, więc idę z Nim,
   Bo wezwał do siebie mnie.
   O szczęście Ty me.
   Z życie me zyskało sens.
  Chrystusa Pana spotkałem dziś,
  Nikt dotąd jeszcze nie przemawiał tak, jak On.
  Królestwo swe zapowiadał nam,
  Ma wiara z uśpienia zbudziła się.
  Chrystusa Pana spotkałem dziś,
  Znoszono chorych i ślepych, i chromych Doń.
  On swoja ręką dotykał ich
  I leczył wszystkich boską mocą swą.

Chrześcijanin to ja

  Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,
  Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,
  Jedna prawda niech miświeci jak gwiazda,
  Że chrześcijanin to właśnie ja.

   Więc żyjmy jak można najpiękniej,
   Czy wielkie, czy szare są dni.
   Bo życie to skarb w naszych rękach
   I przez nas ma świat lepszym być.
  Wielka troska o budowę królestwa,
  Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa.
  I przez mnie także Kościół ma rosnąć,
  Bo chrześcijanin to właśnie ja.
  Może jeśli będę dobrym człowiekiem,
  Który chce lepszym być każdego dnia.
  Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,
  Bo chrześcijanin to właśnie ja.

Chwalcie Pana

  Chwalcie Pana wszystkie narody,		a d G C
  Wysławiajcie Go wszystkie ludy. /2x	a d E a
  Albowiem łaska Jego można jest nad nami	G a G a
  A wierność Jego trwa na wieki.  /2x	G a G a

Chwalcie Pana bo dobry jest

  Chwalcie Pana, bo dobry jest.	/2x	h fis e h h A D Fis
  Śpiewajcie Panu, bo dobry jest 	h A D Fis
  w ogromnej miłości swej./2x		h fis e h
  Za każdy natchniony czas, przebudzenia naszego dzień.
  Za szukania poznany trud i w nadziei przebytą noc.
  I za braci pogodną twarz, nawróconych w ostatni dzień.
  I za siły przyjaciół mych, ukryte w Chlebie Tym.

Chwalcie Pana, narody

  Chwalcie Pana, narody, 	fis
  wysławiajcie Go ludy,		E
  bo Jego łaskawość nad nami.	D Cis
  Śpiewajcie Panu pieśń nową		fis
  Niech chwała dziś Jemu zabrzmi		D
  Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą	E
  Jego Królestwo na wieki.			Cis
  Chwalcie Pana, narody...
  Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców,
  niechaj grają Mu na bębnie i cytrze,
  bo Król sobie w nas upodobał,
  ozdobi pokornych zwycięstwem.
  Chwalcie Pana, narody...
  Niech weselą się święci wśród chwały,
  niechaj cieszą się na swoich miejscach,
  niech w ich ustach będzie Boża chwała,
  a miecz obosieczny w ich ręku.
  Chwalcie Pana, narody...

Chwalebny Krzyż

  Chwalebny Krzyż Zmartwychwstałego Pana			C e a
  jest drzewem mojego zbawienia.				d G
  on moim pokarmem, on moją rozkoszą,			C e a
  w jego korzenie wrastam, w jego gałęziach odpoczywam.	d G C

Chwalę Ciebie, Panie

  Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam 
  Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe 
  Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś 
  Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.

Chwalę Ciebie, Panie, i wywyższam

  Chwalę Ciebie, Panie, i wywyższam
  Wznoszę w górę ręce swoje
  Uwielbiając miłość Twą
  Bo wielkiś Ty, wielkie cuda czynisz dziś
  Nie dorówna Tobie nikt /x2

Chwalimy Pana dziś

  Chwalimy Pana dziś; 	chwalimy Pana dziś,		D e A
  Za łaskę, którą daje nam;	za łaskę, którą daje nam.	D G D
  Chwalimy Pana dziś; 	chwalimy Pana dziś,		e A
  Za jego moc; 	za jego moc.			D G D
  Stajemy przed Tobą z otwartym sercem,	G A D H7
  Nasze życie Panie, dajemy Ci.			e A D D7
  Stajemy przed Tobą z otwartym sercem,	G A fis H7
  Nasze życie Panie, dajemy Ci.			e A G D
  Pochwalon Panie bądź; 	pochwalon Panie bądź,
  Bo wielka miłość jest Twa;	bo wielka miłość jest Twa.
  Pochwalon Panie bądź; 	pochwalon Panie bądź,
  Za Twoją moc; 	za Twoją moc.
  Stajemy przed Tobą...

Chwalmy Go

  Czy wiesz, że to już czas, by wielbić Pana tu
  W miejscu, gdzie przebywa Jego lud.
  Do Pana zbliżmy się, niech chwała Jemu brzmi,
  Niech będzie wywyższony Boży Syn.

   Chwalmy Go, chwalmy Go, chwalmy Go, Alleluja.
  Miłą Bogu jest modlitwa Jego ludu,
  Pragnie uwielbienia naszych serc.
  Do Pana zbliżmy się,...
  Bóg miłością jest, w nim cała nasza nadzieja,
  Wiedzie mnie do niebios bram.
  Do Pana zbliżmy się,...

Chwalmy Go


   Chwalmy Go. Alleluja, glory, Alleluja	|x4
  Chwalcie Pana, wszystie Jego dzieła,
  Chwalcie Pana, sławcie Go na wieki,
  Chwalcie Pana, wszyscy Aniołowie,
  Chwalcie Pana, nieba najwyższe!
  Chwalcie Pana, chwalcie wszystkie wody,
  Chwalcie Pana, wszystkie potęgi,
  Chwalcie Pana, słońce i księżycu,
  Chwalcie Pana, gwiazdy na niebie!
  Chwalcie Pana, ogniu i żarze,
  Chwalcie Pana, chłodzie i upale,
  Chwalcie Pana, rosy i szrony,
  Chwalcie Pana, mrozy i zimna!

Chwalmy Pana słudzy Jego domu

  Chwalmy Pana, słudzy Jego domu.	A D A D E
  Jedno serce w nas dziś, Boże, stwórz.	D E fis D A E A
  Przyjdź, Duchu Święty i ulecz serca nasze		A cis D A
  ze zranień, wrogości, która jeszcze trwa.		A fis7 D E
  Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca nasze
  miłością, jednością, zbuduj Kościół swój.
  Chwalmy Pana...
  Przyjdź, Duchu Święty i prowadź nas do braci,
  by zanieść im miłość, którą jesteś sam.
  Przyjdź, Duchu Święty i zjednocz wszystkich braci
  w Ofierze i Uczcie u niebieskich bram.

Chwalmy Pana w rytmie reggae

  Chwalmy Pana w rytmie reggae. Alleluja. /4x

   Panie pomóż mi odnaleźć swoją drogę.
   Jezu ufam Tobie./całość 2x
  Chwalmy Pana w rytmie disco. Alleluja.
  No bo reggae to nie wszystko. Alleluja./całość 2x
  Chwalmy Pana w rytmie walca. Alleluja.
  Bo już disco nie wystarcza. Alleluja./całość 2x

Chwała Bogu Ojcu

  Chwała Bogu Ojcu,
  W chwale Jego Syn,
  Chwała Tobie Duchu,
  Tworzysz jedno w Nim.
  Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja./2x

Chwała na wysokości Bogu!

  Chwała na wysokości Bogu! Chwała Wszechmogącemu!   GC9a/2x
  Chwała Barankowi,chwała Jezusowi,		      GDC/2x
  chwała,cześć i hołd.				      GDCDG
  Oddajmy (chwałę) /x6, cześć i hołd.	/2x	C G A D
  Oddajmy chwałę, cześć i hołd!			G D C D G

Ciągle zaczynam od nowa

  C G C d G7 C G / a G C d G7 C / a F e G / a F e G / d G C d G C
  Ciągle zaczynam od nowa,choć czasem w drodze upadam.
  Wciąż jednak słyszę te słowa, że kochać to znaczy powstawać.
  Chciałem Ci w chwilach uniesień, życie poświęcić bez reszty.
  Spójrz - moje ręce są puste, stoję ubogi - ja, grzesznik.
  Przyjm jednak małość mą Panie, weź serce me jakie jest.
  Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie.
  Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
  Wiem, że wystarczy Ci, Panie, dobra, choć słaba ma wola,
  Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam.
  Szukam codziennie Twej twarzy, wracam w tę noc pod Twój dach.
  Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje teraz, o Panie.
  Dziś rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać.

Cichy wieczorny mój śpiew


   Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o Panie.
  Za wieczorną tę pieśń i za krojony chleb,
  Za przyjacielską dłoń dziękuję Ci, Boże.
  I za wieczorny dzwon, za wiosenny strój łąk,
  Za ogrodowy kwiat dziękuję Ci, Boże.
  Za świeży zapach lip, za cichy wiatru szept,
  Za nadchodzącą noc dziękuję Ci, Boże.
  Za złote łany zbóż, za tęczę pełna barw,
  I za wszystko co mam dziękuję Ci, Boże.
  Za niebo pełne gwiazd, za szybki ptaka lot,
  Za to, żeś stworzył nas dziękuję Ci, Boże.

Cichy zapada zmrok

  a  G   C    F       C E7
  Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc,
  a  G   C    F       a
  Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc.
  C   F    d
  Zostań, zostań wśród nas,
     G    C E7
  Bo już ciemno i mgła.
  a
  Zostań, zostań wśród nas,
      d      a
  Tak, jak byłeś za dnia.
  Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię /2x
  Jutro znowu jak dziś,
  Jasny obudź nam dzień.
  Noc niech zniknie i cień,
  Niech przy Tobie trwa myśl.
  W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię. /2x
  Racz wysłuchać i strzec
  Moich nocy i dni.
  Racz wysłuchać i strzec
  Wiecznych powrotów mych.

Ciebie mój Boże

  Ciebie mój Boże pragnie dusza moja	/2x	h E fis h
  Jak łania pragnie wody ze strumienia	/2x
  Tak dusza moja pragnie Boga żywego	/2x
  Kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boga żywego.	/2x

Ciebie Panie wielbić chcę

  Ciebie, Panie, wielbić chcę	/2x 		d g C F
  Alleluja, alleluja, alleluja				d g A d
  Alleluja /7x
  Tobie, Panie, służyć chcę	/2x
  Ciebie, Panie, sławić chcę	/2x
  Tobie, Panie, śpiewać chcę	/2x

Cieszcie się

  Cieszcie się, weselcie się		fis E A E
  Śpiewajcie i grajcie Mu.	/2x	D E fis (A)
  Zagrajcie Panu nową pieśń 	A E cis D
  Albowiem cuda nam uczynił.	A E
  On zbawił nas, objawił się,	A E D
  On wierny jest dla Izraela.		E fis
  Cieszcie się...
  Rozraduj cala ziemio się,
  Śpiewajcie Mu przy wtórze cytry.
  Przy dźwięku harfy weselcie się
  Wobec Boga, On jest naszym Królem.
  Cieszcie się...
  Zaklaszczcie rzeki w dłonie swe,
  Niechaj góry wołają radośnie.
  Przychodzi Pan by sądzić nas,
  On okaże swoją sprawiedliwość.

Cieszcie się


   Cieszcie się narody i klaszczcie w dłonie. Żyje nasz Pan!
   Cieszcie się radosnym śpiewając głosem - Alleluja!
  Trzeciego dnia Jezus grób opuscił, Maria widziała Go.
  Powiedział nam przecież, że życiem
  I zmartwychpowstaniem naszym jest.
  Wierzyć nie chcieli Apostołowie do grobu pobiegli więc.
  Choć ciała Jezusa nie było tam,
  Lecz wiarę swą znaleźli w Nim.
  Tomasz nie widział żywego Pana, dotknąć chciał Jego ran.
  Łaskę otrzymał i sercem uwierzył:
  To Bóg mój i mój Pan.
  Więc porzuć niepewność i zwątpienie, Jezus rzekł: "Pokój wam!"
  Bo wierzyć i kochać, bo żyć i umierać
  Z Jezusem to jest sens.

Com przyrzekł Bogu

  Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,	C a G C
  dotrzymać pragnę szczerze.		a d7 G7 C
  Kościoła słuchać w każdy czas		
  i w świętej wytrwać wierze.
  O Panie Boże, dzięki Ci,	C F G a
  żeś mi Kościoła otwarł drzwi,	C F G C
  w nim żyć, umierać pragnę.	a d7 G7 C
  W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią,
  Bóg pod osłoną chleba.
  Swym ciałem karmi duszę mą,
  by żyła w Nim dla nieba.
  W to wierzyć zawsze mocno chcę,
  bo tego Kościół uczy mnie.
  W nim żyć, umierać pragnę.

Coś we mnie śpiewa

  Coś we mnie śpiewa Alleluja /3x - to, Panie, Twój głos.	d C

Czarna Madonna

  Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce,
  Gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie.
  Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię,
  Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

   Madonno, Czarna Madonno,
   Jak dobrze Twym dzieckiem być!
   O pozwól, Czarna Madonna,
   W ramiona Twoje się skryć.
  W Jej ramionach znajdziesz spokój
  I uchronisz się od zła,
  Bo dla wszystkich swoich dzieci
  Ona serce czułe ma.
  I opieką Cię otoczy,
  Gdy Jej serce oddasz swe
  Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
  Dziś, gdy wokół nas niepokój,
  Gdzie się człowiek schronić ma,
  Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
  Która ukojenie da.
  Więc błagamy, o Madonno,
  Skieruj wzrok na dzieci swe
  I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go

  Czcijmy Jezusa, czcijmy Go. /x4	D G A D
  Powstał z martwych, powstał z martwych	A h
  I On żyje na wieki już.			A h
  Powstał z martwych, powstał z martwych	A h
  Więc razem się radujmy			A h
  Świętując zmartwychwstania ten dzień.	A D

Czekam na Ciebie

  Czekam na Ciebie, dobry Boże,
  Przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się,
  Niechaj mi łaska Twa pomoże,
  Chcę czystym sercem przyjąć Cię.

   Przyjdź do mnie Panie, mój dobry Boże
   Przyjdź i nie spóźniaj się.
   Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją,
   Przyjdź i nie spóźniaj się.
  Wśród licznych trosk i niepokojów,
  Kiedy już sił nie starcza nam,
  Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem,
  Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan.

   Przyjdź do nas Panie, nasz dobry Boże
   Przyjdź i nie spóźniaj się.
   Przyjdź do nas, Panie, przyjdź z łaską swoją,
   Przyjdź i nie spóźniaj się.

Częstochowa

  Dla Maryi Panny jest ta pieśń, dla Niej biją wszystkie dzwony.
  Przez sześć stuleci wciąż była z nami, w godzinach glorii
  I w najcięższych dla nas dniach, gdy w czas potopu,
  przeciw setce szwedzkich dział
  Na Jasnej Górze, jak symbol chwały, dumnie klasztor trwał.

   Dziś śpiewajmy: Częstochowa, nasze myśli biegną tam,
   Gdzie maryja na Jasnej Górze w Częstochowie, w Częstochowie,
   Od wieków wciąż przewodzi nam.
   Dziś śpiewajmy: Częstochowa, naszą pieśń niech niesie wiatr.
   W każdej myśli, w każdym słowie: Częstochowa, Częstochowa,
   Niech śpiewa z nami cały świat.
  Gdy uderzył wróg ze wszystkich stron i rozbiorów nastał ciężki czas,
  To była noc, najdłuższa noc, a imie Polski zniknęło z wszystkich map,
  Lecz niezłomny naród natchnienie znalazł tam
  Gdzie na Jasnej Górze, jak symbol chwały, polski klasztor stał.

Czy nie wiesz

  Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś		e h7
  Bogiem wiecznym jest Pan			C D
  Stwórcą krańców Ziemi			e 
  Nie męczy się i nie ustaje			h7
  Nie zmierzona jest mądrość Twa		D e D C
  Zmeczonemu dajesz siłę			C D
  Bezsilnemu moc w obfitość			C D
  Młodzieńcy ustają i mdleją			C D
  A pacholęta potykaja się i upadają		e h7 C
  Lecz Ci, którzy ufają Panu			C D
  Nabierają siły, wzbijają się w górę		a7 D
  Na skrzydłach jak orły			C D
  Biegną, a nie mdleją				e
  Idą, a nie ustają				h7 C

Czy pójdziesz z nami

    E (A)
  Czy pójdziesz z nami, do Boga wyruszamy
   (E)
  Miłością gnani do Jego Bram?
    H      B A
  Czy pójdziesz z nami
       E
  Do Jego Bram?

   Alleluja, o alleluja ...
  Tak, pójdę z wami ...
  Śpiewaj z nami ...
  Klaskaj z nami ...

Czy wiesz, że Bóg miłuje cię

  Czy wiesz, że Bóg miłuje cię? Jezus Panem jest!
  I nowe życie dać ci chce. Jezus Panem jest!

   Jezus Panem jest, Jezus Panem jest,
   Jezus Panem jest, otwórz Mu serce swe.
  Czy wiesz, że Maryja miłuje cię? Maryja Matką jest!
  I nowe życie dać ci chce. Maryja Matką jest!

   Maryja Matka jest, Maryja Matka jest,
   Maryja Matka jest, otwórz Jej serce swe.

Czy wiesz, że to już czas

  Czy wiesz, że to już czas, by wielbić Pana tu	D fis G D (A)
  W miejscu, gdzie przebywa Jego lud.		F e A
  Do Pana zbliżmy się, niech chwała Jemu brzmi,	h fis h fis
  Niech będzie wywyższony Boży Syn.		F e A
  Chwalmy Go /4x Alleluja.  (bis)	G A D h G A D
  Bogu miła jest modlitwa Jego ludu, 
  Pragnie uwielbienia z naszych serc.
  Do Pana zbliżmy się, niech chwała Jemu brzmi,
  Niech będzie wywyższony Boży Syn.

Czy wy wiecie

  Czy wy wiecie, że jesteście świątynią,
  Czy wy wiecie, że jesteście świątynią,
  Czy wy wiecie, że jesteście świątynią,
  Światynią, w której mieszka Święty Duch.

   Pełni mocy wdzięczności i chwały,
   Pełni mocy wdzięczności i chwały,
   Pełni mocy wdzięczności i chwały,
   Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
  Czy wy wiecie, że jesteście kościołem,
  ...
  Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą,
  ...
  Czy wy wiecie, że jesteście rodziną,
  ...

Czytaj Biblię

  Czytaj Biblię módl sie co dzień
  Módl sie co dzień, módl sie co dzień
  Czytaj Biblię módl sie co dzień
  Jeśli wzrastać chcesz		|x3
  Czytaj Biblię módl sie co dzień
  Jeśli wzrastać chcesz.
  Lepiej tobie ułomnym być
  Niźli w grzechu trwać
  Zrobię z ciebie rybaka dusz
  Gdy zaufasz mi
  Nieprzyjaciół pozdrawiaj też
  Którzy gnębią cię

 

 


  strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy

Warning: mysqli_close() expects exactly 1 parameter, 0 given in /inc/disconnect.inc on line 3