Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
Muzyka

 co w duszy gra


Szukasz tekstów piosenek ?
Znajdziesz je tutaj :-) ... wśród ponad 800 tytułów...

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 

A


Abba, Abba Ojcze


  Abba, Abba Ojcze jesteś Garncarzem	D G  ( A )
  My gliną Twą i dziełem Twych rąk.
 Twórz w nas obraz Jezusa,
 Twojego Syna Ukształtuj w nas.
 Ojcze uczyń z nas jedno
 Jak Syn jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim.

Abba Ojcze

  Ty wyzwoliłeś nas Panie,
  Z kajdan i samych siebie,
  A Chrystus stając się bratem
  Nauczył nas wołać do Ciebie:

   Abba - Ojcze,
   Abba - Ojcze,
   Abba - Ojcze,
   Abba - Ojcze,
  Bo Kościół jak drzewo życia
  W wieczności zapuszcza korzenie,
  Przenika naszą codzienność
  I pokazuje nas Ciebie.
  Bóg hojnym dawcą jest życia,
  On wyswobodził nas z śmierci
  I przygarniając do Siebie
  Uczynił swoimi dziećmi.
  Wszyscy jesteśmy braćmi,
  Jesteśmy jedną rodziną.
  Tej prawdy nic już nie zaćmi
  I teraz jest jej godzina.

Abyśmy byli jedno

  Abyśmy byli jedno, błagamy Cię Ojcze nasz /x2
  Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju,
  Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.
  Zachowaj nas od złego, ...
  Uświęć na w prawdzie, ...

Abyśmy mogli

  Pragnę dzisiaj Ci powiedzieć		G
  Pragnę wszystkim nieść tę wieść	C G
  Że Bóg bardzo kocha Ciebie		a	
  On sprawiedliwością jest		C D
  On tak ludzi umiłował		h
  Że swojego Syna dał			a
  Aby każdy, kto Weń wierzy		C G
  Przebaczenie grzechów miał		C G
   To dziś moja pieśń, Jezus zmienił życie me	C G C G D	
   Od tej chwili na nowo narodziłem się		e C G
   On pragnie w Twoje serce wejść			C G 
   On chce być z Tobą na każdy dzień			C G D
   Byśmy mogli, mogli spotkać się w Niebie ]x4	a C G
  Kiedyś żyłem też bez Boga
  Miałem tysiąc różnych prawd
  Sprawiedliwość, co mnie wiodła
  Bagno grzechów, pustkę kłamstw
  Pan mnie wołał, ja milczałem
  Odwracałem swoją twarz
  On mi mówił, że mnie kocha
  Lecz ja miłowałem świat
  Otwórz dzisiaj serce swoje
  Jezus pragnie zmienić Cię
  Na nic są wysiłki Twoje
  Bóg sprawiedliwością jest
  On za grzechy śmiercią karze
  Lecz w Chrystusie łaskę dał
  Aby każdy, kto Weń wierzył
  Przebaczenie grzechów miał

Ach kim?

 Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu,	fis A 
 Ten człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.	E fis E
 Gdy zarzuciłem sieci wsłuchany w jego słowa,
 Ja nie wiem, w jaki sposób, że ryb tam było w bród.

  Ach, kim ty jesteś, człowieku, że mocne są twe słowa,
  Że moc jest w twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga.
 Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie,
 Tam z dzbanów pełnych wody dał wino młodej parze.
 Nie jeden raz, jak szliśmy, gdy ślepiec o grom błagał,
 On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok.
 Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał,
 Najedli się do syta, choć pięć bochenków dał.
 I szedłem też po wodzie tak, jak szedł do mnie on,
 Zwątpiłem, zacząłem tonąć, on podał mi swoją dłoń.
 Gdy w Paschę jadł wieczerzę, powiedział łamiąc chleb,
 Że to jest jego ciało, a wino - jego krew.
 A potem się go zaparłem, widziałem, jak dźwigał krzyż.
 Tak gorzko, gorzko płakałem, i on wybaczył mi.
 Widziałem go dnia trzeciego, gdy w wieczerniku był,
 A gdy wstępował w niebo, otuchy nam dodał i sił,
 A potem coś się stało, szum z nieba, ognia błysk
 I odtąd mnie ludzie pytają, pytają mnie do dziś.

Adwentowe proroctwa

  Słuchaj domu Dawida:
  Oto Pan sprawi dla was zbawienia znak:
  Panna pocznie i zrodzi
  Syna Emmanuela!
  Więc drogę Panu przygotujcie,
  ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się.

   Przejrzą oczy niewidomych,
   uszy głuchych się otworzą,
   chromy jak jeleń wyskoczy,
   język niemy weselem krzyknie,
   na pustyni trysną zdroje wód.
  Pień Jessego zakwitnie,
  korzeń odrośl wypuści zbawienną
  i spocznie na niej Duch Pana.
  Bóg przybędzie pełen mocy,
  nawiedzi lud swój i wyzwoli,
  sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da.
  Wschodzi gwiazda z Jakuba,
  z Izraela podnosi się berło.
  Wyśpiewuj córo syjońska,
  krzycz z radości Izraelu,
  twój Król i Pan jest pośród ciebie.
  On na zawsze zniszczy śmierć i otrze każdą łzę.

Akt skruchy

  Panie, przebacz nam,
  Ojcze, zapomnij nam.
  Zapomnij nam nasze winy,
  Przywołaj kiedy zbładzimy
  Ojcze, zapomnij nam.
  Panie, przyjmij nas,
  Ojcze, przygarnij nas.
  I w swej ojcowskiej miłości,
  Ku naszej schyl się słabości,
  Ojcze, przygarnij nas.

Alleluja, Bogu cześć

  Alleluja, Bogu cześć,
  Tobie chwałę pragniemy wciąż nieść.
  Ojca chwalą ptaki, drzewa,
  Więc i ty z nami zaśpiewaj
  Tę radosną chwały pieśń, Alleluja.

   Alleluja, miłość twa,
   Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
   Alleluja, niech biją Ci dzwony,
   Niech wielbi Cię cały świat,
   Alleluja.
  Alleluja, dzień za dniem,
  Allelujam wciąż Twoim być chcę.
  Chcę być wolny Twą wolnością,
  By Ci śpiewać szczerze, prosto,
  Żeby zawsze kochać Cię, Alleluja.
  Alleluja, pójdźmy wraz,
  Alleluja, Pan będzie wśród nas.
  Gdy się serca złączą w jedno
  Każdy swą piosenkę biedną,
  W święty włączy wielki chór, Alleluja.

Alleluja, chwalcie Pana

  Alleluja, chwalcie Pana u światyni bram.
  Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd!
  Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,
  Chwalcie Go, bo króluje pośród nas!

   Wszystko, co żyje, niech sławi Go, Alleluja. /2x
  Chwalcie pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go!
  Chwalcie Go na cytrze i na harfie.
  Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem.
  Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.
  Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana,
  Na cymbałach brzmiących chwalcie Go!

Alleluja dziękujcie

 Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry.	a d G C
 Alleluja, na wieki.				F E a

Alleluja mój Ojcze

 Alleluja mój Ojcze, że Syna dałeś nam			D e G D 
 Dałeś Go przez miłość Swą 				D e 
 By przez śmierć odkupił nas				G D
 Wiedząc, że wydamy Go i że zginie z naszych rąk	G A h A 
 Alleluja mój Ojcze, w Jego śmierci życie me		D e G D
 Alleluja mój Ojcze, w Twoje ręce składam je.		D e G D

Alleluja, niech zabrzmi Panu


   Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!	a G F E a 
  Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,	a e a
  Na wysokościach cześć niech oddadzą!		G C G a
  Wielbijcie Pana, duchy niebieskie,		F G a
  Wielbijcie Pana, Jego zastępy!		a G a
  Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
  Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
  Niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
  Wody podniebne, wielbijcie Pana.
  Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
  Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko,
  Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
  Niechaj na wieki brzmi jego chwała!
  On daje siłę swemu ludowi,
  Z prochu podnosi swoich przyjaciół,
  Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
  Swoich wybranych On sam umacnia.
  Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
  Jego Synowi, który jest Panem,
  Duchowi, który w nas zamieszkuje,
  Przez wszystkie wieki wieków. Amen!

Amen Amen Alleluja


  Alleluja, Alleluja,		a
  Amen Amen, Alleluja!	G e a
 Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem jest	G a e a 
 Pokłońmy się przed Nim - On... 		G a e a
 Pokłońmy się przed Nim - On naszym Panem 	G a
 Radujmy się bracia - On...
 Radujmy się siostry - On...
 Radujmy się wszyscy - On naszym Panem
 Posyła nam Ducha - On...
 Posyła nam Ducha - On...
 Posyła nam Ducha swego - On naszym Panem
 Chrystus do nas powróci - On...
 Chrystus do nas powróci - On...
 On do nas powróci - On naszym Panem

Amen, jak Maryja

  Kiedy Ci smutno i nic nie wychodzi, mów:
  Amen, jak Maryja,
  Amen, jak Maryja,
  Amen, widocznie Bóg tak chce.
  Tak, jak Matyja wypełniaj wolę Boga,
  I zanieś tam swój uśmiech,
  gdzie często płyną łzy.
  Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów:
  ...
  Kiedy w twym sercu nic więcej prócz bólu, mów:
  ...

Ani brat mój, ani siostra

  Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie ja
  muszę więcej modlić się.
  Ani tata, ani mama, ...
  Ani Bolek, ani Lolek, ...
  Ani Jacek, ani Placek, ...
  Nie teściowa, nie synowa, ...

Arka

  Bóg rzekł Noemu: zbuduj mi arkę, arkę.
  Bóg rzekł Noemu: zbuduj mi arkę, arkę.
  Zbuduj taką wielką barkę, barkę
  I popłyniesz nią.
  Zwierzęta do arki weszły parami.
  Zwierzęta do arki weszły parami.
  Szympansy za kangurami
  I wszystkie inne też.
  Padało, padało, przez dni czterdzieści lało.
  Padało, padało, przez dni czterdzieści lało.
  Aż zwierzęta prawie oszalały
  I rodzina też.
  Noe wypuścił, wypuścił ptaka z arki.
  Noe wypuścił, wypuścił ptaka z arki.
  Ptak z gałązką wrócił znów do barki:
  Wody opadły już.
  Noe na górze Ararat wylądował.
  Noe na górze Ararat wylądował.
  Każdy z tego się radował
  I zwierzęta też.
  Historia ta dawno naprawdę się zdarzyła.
  Historia ta dawno naprawdę się zdarzyła.
  Co zrobić, by się nie powtórzyła,
  Myślmy o tym dziś!

Armia Pana

  Słyszę już armii Pana głos
  Słyszę już armii Pana głos:
  Słyszę armii głos, słyszę Pana głos
  To idzie armia Pana /2x
  To idzie armia Pana, uwielbiając Go

Ave Maria

  Ave, Matko moja, ave Maria, Matko pełna Boga,
  w Tobie Jahwe stał się Emmanuelem.
  Bądź błogosławiona na wieki wieków.
  Drogo moja do nieba, śladami Twymi iść chcę,
  Lecz naucz w świecie odnajdować je. Ave Maria...
  Ave Maria ... Nazywam Ciebie Matką.
  Jesteś Nią, bo tak Jezus chciał.
  Wiem, że podobieństwo do Ciebie gdzieś noszę,
  naucz mnie być, jak Ty ... Kochać chcę tak, jak Ty;
  niechaj syn Matkę przypomina. Ave Maria ...

Ave maris Stella

  Witaj Gwiazdo morza
  Wielka Matko Boga
  Panno zawsze czysta
  Bramo niebios błoga
  Ty, coś Gabriela
  Słowem przywitana
  Utwierdź nas w pokoju
  Odmień Ewy miano
  Winnych wyzwól z więzów
  Ślepym przywróć blaski
  Oddal nasze nędze
  Uproś wszelkie łaski
  Okaż, żeś jest Matką
  Wzrusz modłami swymi
  Tego, co Twym Synem
  Zechciał być na ziemi
  O, Dziewico sławna
  I pokory wzorze
  Wyzwolonym z winy
  Daj nam żyć w pokorze
  Daj wieść życie czyste
  Drogę ściel bezpieczną
  Widzieć daj Jezusa
  Mieć w Nim radość wieczną
  Bogu Ojcu chwała
  Chrystusowi pienie
  Oby z Duchem Świętym
  Jedno uwielbienie

Ave Maryja woła cały świat

	D	    e	  A	    D
  Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg.
		    e	 A	   D
  Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb.
		    e	  A		  D
  Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los.
	 h	   e    A7	  D
  I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton.

   D  e
   Ave Maryja,
    A D    h
   Woła cały świat.
      e
   Ave Maryja,
      A  D
   Matko Boga i nas.
  Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie 'Ave' pieśń,
  Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.
  Niech nigdy nie ustanie pozdrowień 'Ave' moc.
  Ty naszym hymnem stań się, pragnieniem naszym bądź.

 

 


  strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy

Warning: mysqli_close() expects exactly 1 parameter, 0 given in /inc/disconnect.inc on line 3